{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP

 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L(3HPx2)
  12,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-100L (3HP)
  7,550,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-35L (0,75HP)
  3,200,000đ2,800,000đ12%
   
 • MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG PEGASUS TMV-0.25/12.5-120L (3HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-180L (3HP)
  8,000,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-70L (1,5HP)
  5,650,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-50L (3/4HP)
  4,100,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/8-180L (4HP)
  9,250,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF1500x2- 180L (4HP)
  12,500,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.67/8-500L (7,5HP)
  16,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-330L (10HP)
  17,150,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330L (10HP)
  19,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-500L (10HP)
  19,200,000đ
   
 • Máy nén khí chạy dầu DIESEL PEGASUS TM-W-1.0/8-330L (10HP)
  20,800,000đ
   
 • Hóa chất rửa xe không chạm BIO25-20L
  2,790,000đ1,659,000đ40%
   
 • Máy nén khí Kotos HD550-25L bình dài
  3,000,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750 – 25L
  5,290,000đ3,700,000đ30%
   
 • Máy nén khí Kotos HD550-9L
  2,800,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750-40L
  4,800,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x2-50L
  6,600,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD1100-50L
  5,600,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x2-65L
  7,500,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750 - 40L
  7,200,000đ5,050,000đ29%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm BIO20-5L
  599,000đ410,000đ31%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- V-0.25/8- 120L
  8,290,000đ6,700,000đ19%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- W-0.36/8 - 150L
  9,900,000đ8,400,000đ15%
   
 • Máy nén khí Kotos HD-W-0.36/8-200L-4HP
  12,350,000đ9,400,000đ23%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- W-0.6/8- 200L
  12,250,000đ10,100,000đ17%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- V-1.05/12.5- 500L-10HP
  22,000,000đ21,000,000đ4%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- W-1.0/8- 400L
  21,250,000đ16,900,000đ20%
   
 • Máy nén khí Kotos HD-V-0.67/8-300L-5.5HP
  15,290,000đ12,400,000đ18%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- W-1.0/8- 300L
  18,250,000đ16,100,000đ11%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KOTOS HD- V-0.17/8-60L-1.5HP
  6,250,000đ4,700,000đ24%
   
 • Máy nén khí Kotos HD-V-0.09/8 – 50L
  6,490,000đ4,200,000đ35%
   
 • Máy nén khí Kotos HD1500*2 – 100L
  12,900,000đ9,450,000đ26%
   
 • Máy nén khí Kotos HD750*2 - 65L
  9,390,000đ7,300,000đ22%
   
 • Máy nén khí Kotos HD750*4 -120L
  13,900,000đ10,400,000đ25%
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x4-120L
  14,000,000đ12,900,000đ7%
   
 • Máy nén khí Kotos HD1100x2-100L
  9,000,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x3-70L
  9,600,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD550-25L
  3,300,000đ2,900,000đ12%
   
 • Máy nén khí không dầu, giảm âm Kotos HD750-25L
  3,800,000đ3,100,000đ18%
   
 • Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)
  8,200,000đ
   
 • Máy nén khí Puma DE225(2HP)
  2,900,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-1090 (1HP)
  7,250,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-0260 (0,5HP)
  5,900,000đ
   
 • Máy nén khí Puma XN2525 (2,5HP)
  3,100,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-75250 (7.5HP)
  28,250,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PK5160 (5HP)
  24,950,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-50160(5HP)
  20,100,000đ
   
 • Máy nén khí sử dụng động cơ nổ Puma PUK3020GA
  10,000,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-30120( 3HP)
  13,350,000đ
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm BIO20-1L
  145,000đ100,000đ31%
   
 • Máy nén khí sử dụng động cơ nổ Puma PUK105250DA
  10,000,000đ
   
 • Máy nén khí sử dụng động cơ nổ Puma PUK5532GA
  10,000,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PK-190(1HP)
  9,950,000đ
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm BIO25-5L
  720,000đ495,000đ31%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm BIO25-1L
  180,000đ115,000đ36%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm Ekokemika BIO40-1L
  278,000đ191,000đ31%
   
 • Máy rửa áp lực cao nước lạnh 4kw điện 3 pha 1450Rpm 18M25-4T4
  15,000,000đ13,340,000đ11%
   
 • Máy rửa áp lực cao Koisu 18M17.5-3T4
  17,500,000đ14,200,000đ18%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm Ekokemika BIO45-1L
  349,000đ205,000đ41%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm Ekokemika T-Rex80-1L
  279,000đ199,000đ28%
   
 • Dung dịch rửa xe không chạm Ekokemika T-Rex80-5L
  1,200,000đ840,000đ30%
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay