DMCA.com Protection Status
{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP

 • Máy Bơm Nước Công Nghiệp Pentax CM32-250A
  57,000,000đ54,600,000đ4%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM32-250B
  39,000,000đ37,800,000đ3%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM32-160A
  19,000,000đ17,300,000đ8%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM32-160B
  17,500,000đ15,950,000đ8%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM32-160C
  16,000,000đ14,750,000đ7%
   
 • Máy Bơm Nước Ly Tâm PENTAX CBT800
  35,000,000đ32,400,000đ7%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX LY TÂM CBT600
  22,000,000đ20,000,000đ9%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX LY TÂM CBT400 4HP
  21,500,000đ19,000,000đ11%
   
 • Máy bơm ly tâm Pentax Italy CBT310
  12,500,000đ10,000,000đ20%
   
 • Máy bơm Pentax Italy CBT210 2HP
  12,000,000đ9,500,000đ20%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-200A
  135,000,000đ123,000,000đ8%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-200B
  121,000,000đ115,000,000đ4%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160A
  66,000,000đ63,500,000đ3%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160B
  65,000,000đ60,100,000đ7%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160C
  56,900,000đ53,000,000đ6%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM80-160D
  40,000,000đ38,500,000đ3%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-250A
  1,300,000đ121,500,000đ
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-250B
  120,000,000đ114,000,000đ5%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200A
  65,000,000đ63,000,000đ3%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200B
  62,000,000đ60,600,000đ2%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-200C
  57,900,000đ55,000,000đ5%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-160B
  39,000,000đ37,500,000đ3%
   
 • MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM65-125A
  29,000,000đ27,500,000đ5%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM65-125B
  28,000,000đ26,500,000đ5%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-250A
  65,000,000đ62,900,000đ3%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-250B
  63,000,000đ59,500,000đ5%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-200A
  55,500,000đ53,000,000đ4%
   
 • Máy bơm công nghiệp Pentax CM50-200B (11KW)
  40,000,000đ38,300,000đ4%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM50-160A
  29,000,000đ27,500,000đ5%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM50-160B
  28,000,000đ26,000,000đ7%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP PENTAX CM40-250A
  60,000,000đ53,500,000đ10%
   
 • Máy bơm Pentax CM40-250B (11KW)
  40,000,000đ38,000,000đ5%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM40-200A
  29,000,000đ27,200,000đ6%
   
 • MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CM40-200B
  28,000,000đ26,000,000đ7%
   
 • Máy bơm công nghiệp - PCCC Pentax CM40-160A
  21,000,000đ19,200,000đ8%
   
 • Máy bơm nước Pentax CM32-160B
  17,500,000đ16,000,000đ8%
   
 • Máy hút bụi nước công nghiệp HiClean HC70A (70 lít) thùng nhựa
  5,000,000đ4,200,000đ16%
   
 • Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC80 New
  6,300,000đ5,500,000đ12%
   
 • Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC70 New
  5,500,000đ4,800,000đ12%
   
 • Máy hút bụi công nghiệp Fasa CYCLONE380IR
  8,500,000đ7,800,000đ8%
   
 • Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp Fasa CYCLONE260IR
  7,000,000đ6,500,000đ7%
   
 • Máy hút bụi khô ướt Fasa GTX32E
  5,200,000đ4,600,000đ11%
   
 • Máy hút bụi khô ướt FASA WS20
  3,000,000đ2,700,000đ10%
   
 • Máy hút bụi CleproX (thùng nhựa) X2/70
  5,500,000đ4,300,000đ21%
   
 • Máy hút bụi CleproX (thùng nhựa) X-1/40
  3,300,000đ2,500,000đ24%
   
 • Máy phát điện Honda GS11KVA chạy Diesel Thailand
  60,000,000đ42,000,000đ30%
   
 • Máy hút bụi công nghiệp CleproX X2/70
  5,000,000đ4,300,000đ14%
   
 • Máy hút bụi khô ướt CleproX X1/40 (1 motor)
  3,300,000đ2,500,000đ24%
   
 • Máy Hút Bụi – Nước Công Nghiệp PULLMAN PMA803 (03 Motor)
  8,900,000đ8,000,000đ10%
   
 • Máy hút bụi Công Nghiệp PULLMAN PMA703
  7,450,000đ6,500,000đ12%
   
 • Máy hút bụi-nước công nghiệp PULLMAN PMA702
  6,890,000đ6,000,000đ12%
   
 • Máy hút bụi – nước Công Nghiệp PULLMAN PMA301
  3,800,000đ3,500,000đ7%
   
 • MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/80(3 motor)
  7,000,000đ6,300,000đ10%
   
 • MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)
  6,500,000đ5,800,000đ10%
   
 • MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/60 (3 motor)
  6,800,000đ5,500,000đ19%
   
 • MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)
  6,500,000đ5,500,000đ15%
   
 • MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/30
  4,350,000đ3,500,000đ19%
   
 • Máy bơm công nghiệp chữa cháy Inter CM65-250B
  Giá liên hệ
   
 • Máy phun rửa áp lực LUTIAN 20M30-7.5T4
  21,000,000đ19,500,000đ7%
   
 • Máy bơm nước Inter CM32-160C
  6,500,000đ6,000,000đ7%
   
 • Máy bơm nước đầu nổ giá rẻ
  25,000,000đ11,800,000đ52%
   
 • Đầu phát điện AVN-6.5S
  9,700,000đ8,900,000đ8%
   
 • Máy bơm nước đầu nổ Diesel D6
  8,500,000đ7,800,000đ8%
   
 • Máy bơm đẩy xa Văn Thể VT10 đầu nổ D30
  35,000,000đ30,500,000đ12%
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay