{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP

 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-35L (0,75HP)
  3,200,000đ2,800,000đ12%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-35L (1HP)
  3,800,000đ3,000,000đ21%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-40L (3/4HP)
  3,800,000đ
   
 • Máy nén khí Puma XN2525 (2,5HP)
  3,100,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-70L (2HP)
  5,350,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L (3HP)
  5,600,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-25L (1HP)
  3,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-25L (0,75HP)
  2,850,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)
  8,200,000đ
   
 • Máy nén khí Puma PX-0260 (0,5HP)
  5,900,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG PEGASUS TMV-0.25/12.5-120L (3HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/8-230L (4HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.36/12.5-180L (4HP)
  9,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L (3HP)
  8,250,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-180L (3HP)
  8,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-180L (2HP)
  7,600,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 120L (3HP)
  9,500,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (3HP)
  6,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-100L (2HP)
  6,200,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x2- 70L (2HP)
  6,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-70L (1,5HP)
  5,650,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
  4,600,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
  4,350,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-50L (3/4HP)
  4,100,000đ
   
 • Máy chà sofa cầm tay ACZ
  1,650,000đ
   
 • Máy hút bụi giảm ồn CLEPRO CP-101
  3,500,000đ2,500,000đ28%
   
 • Máy hút bụi SUPER CLEANER EV-18F
  6,300,000đ5,500,000đ12%
   
 • Máy hút bụi giặt thảm ZD110S
  3,500,000đ3,100,000đ11%
   
 • Máy hút bụi khô ẩm Kouritsu ZD98-3B-80L
  5,700,000đ5,250,000đ7%
   
 • Máy hút bụi khô ẩm Kouritsu ZD98-2B-70L
  5,200,000đ4,200,000đ19%
   
 • Máy hút bụi khô ướt Kouritsu ZD10-20L
  2,080,000đ1,980,000đ4%
   
 • Máy hút bụi khô ướt Kouritsu ZD10-30L
  3,350,000đ2,500,000đ25%
   
 • Máy hút bụi khô ướt IPC GS 2/62 W&D (62L)
  15,400,000đ12,100,000đ21%
   
 • Máy hút bụi, hút nước DAK 429 CM SUB W/ACC (62 lít)
  19,460,000đ
   
 • Máy hút bụi khô và ướt VEGAS 429 HP (60 lít)
  19,560,000đ
   
 • Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 2/62 EXT (62 Lít)
  21,270,000đ
   
 • Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 1/33 EXT (33 lít)
  12,119,000đ
   
 • Máy hút bụi khô ướt GP 2/62 W&D (62L)
  13,400,000đ11,200,000đ16%
   
 • Máy hút bụi khô ướt GS 3/78 W&D (78L)
  14,900,000đ13,700,000đ8%
   
 • Máy hút bụi khô ướt GS 3/62 W&D (62L)
  16,500,000đ14,500,000đ12%
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay