{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy chà sàn

 • Quạt thổi sấy thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900E
  4,500,000đ3,190,000đ29%
   
 • Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS-202
  32,900,000đ25,000,000đ24%
   
 • Quạt thổi thảm Hiclean BF535
  5,290,000đ3,700,000đ30%
   
 • Quạt thổi thảm Karcher AB 45 Classic
  10,500,000đ8,900,000đ15%
   
 • Máy chà sàn Palada PD 005
  12,000,000đ10,450,000đ12%
   
 • Máy chà sàn đơn Palada PD3A
  12,000,000đ10,750,000đ10%
   
 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A
  28,000,000đ25,000,000đ10%
   
 • Quạt thổi thảm Palada HC535
  4,990,000đ3,420,000đ31%
   
 • Máy sấy sàn công nghiệp Kumisai KMS4200
  6,290,000đ4,800,000đ23%
   
 • Quạt sấy thảm Kumisai KMS900
  4,990,000đ3,420,000đ31%
   
 • Quạt sấy thảm hơi nóng KMS3000
  3,390,000đ2,100,000đ38%
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS-30
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS-796
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn tạ Kumisai KMS-798
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B
  38,900,000đ33,000,000đ15%
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS-609
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS88
  10,500,000đ8,150,000đ22%
   
 • Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 110B
  149,900,000đ134,000,000đ10%
   
 • Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 90B
  97,800,000đ90,000,000đ7%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75B
  49,900,000đ42,000,000đ15%
   
 • Máy chà sàn nhà xưởng Supper Clean SC 154
  12,500,000đ10,770,000đ13%
   
 • Máy chà bóng sàn Supper Clean AS 1500
  12,000,000đ9,500,000đ20%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF13
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF13
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean A-041
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean A-039
  Giá liên hệ
   
 • Máy chà sàn tạ Kungfu Clean KF 17
  12,500,000đ9,800,000đ21%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD3A
  12,380,000đ10,750,000đ13%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF-002
  10,050,000đ9,200,000đ8%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 175A
  12,750,000đ10,800,000đ15%
   
 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF 154
  11,590,000đ9,900,000đ14%
   
 • Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF98
  20,090,000đ18,500,000đ7%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean KF 005
  12,990,000đ10,350,000đ20%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-70C
  35,990,000đ31,500,000đ12%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 50C
  32,900,000đ29,000,000đ11%
   
 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kungfu Clean KF2A
  33,500,000đ26,300,000đ21%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF2A
  32,500,000đ26,000,000đ20%
   
 • Máy đánh bóng sàn bê tông Kungfu Clean AS 1500
  11,500,000đ9,800,000đ14%
   
 • Máy lau sàn nhà xưởng Kungfu Clean KF 1A
  12,000,000đ10,000,000đ16%
   
 • Máy chà sàn tạ Kungfu Clean KF 004
  13,000,000đ11,000,000đ15%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF 70D
  46,000,000đ44,600,000đ3%
   
 • Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Kungfu Clean KF 50D
  40,000,000đ38,500,000đ3%
   
 • Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE
  12,000,000đ10,500,000đ12%
   
 • Máy lau sàn công nghiệp Kungfu Clean BD1AE
  12,000,000đ10,500,000đ12%
   
 • Máy chà sàn Supper Clean HC 175
  10,000,000đ8,500,000đ15%
   
 • Máy chà sàn Supper Clean SC 175
  10,000,000đ8,500,000đ15%
   
 • Máy chà sàn nhà xưởng Kungfu Clean HC 175
  10,000,000đ8,500,000đ15%
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS3A
  12,500,000đ10,700,000đ14%
   
 • Máy chà sàn công nghiệp Kumisai HC 175
  10,000,000đ8,500,000đ15%
   
 • Máy lau sàn nhà xưởng Kumisai KMS 1A
  12,000,000đ10,000,000đ16%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS2A
  28,000,000đ26,000,000đ7%
   
 • Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kumisai KMS2A
  28,000,000đ26,300,000đ6%
   
 • Máy lau nhà xưởng Kumisai KMS2AE
  12,000,000đ10,800,000đ10%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS-70D
  48,000,000đ44,600,000đ7%
   
 • Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C
  33,000,000đ31,500,000đ4%
   
 • Máy đánh sàn liên hợp Kumisai KMS-50C
  30,000,000đ28,800,000đ4%
   
 • Máy đánh sàn công nghiệp Kumisai KMS-005
  11,500,000đ10,300,000đ10%
   
 • Máy chà sàn Kumisai KMS-002
  10,500,000đ9,200,000đ12%
   
 • Máy đánh sàn đơn Kumisai KMS1A-1
  12,000,000đ10,000,000đ16%
   
 • Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS201
  20,000,000đ18,800,000đ6%
   
 • Máy chà sàn tạ Kumisai KMS 004
  13,000,000đ11,000,000đ15%
   
 • Máy chà sàn Palada PD2AE
  12,500,000đ10,500,000đ16%
   
 • Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Kumisai KMS-50D
  41,000,000đ38,500,000đ6%
   
 • Máy chà sàn công nghiệp Supper Clean SC 005
  13,500,000đ10,300,000đ23%
   
Trang 12345
Top
Gọi ngay