{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy nén khí

 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA-4200-W-0.36/8
  10,129,000đ9,050,000đ10%
   
 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA-75300L- TA-0.67/8
  12,990,000đ11,290,000đ13%
   
 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA-10300A ( TA-0.9/8)
  13,289,000đ12,590,000đ5%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-25L (0,75HP)
  2,850,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L (3HP)
  8,200,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x2- 70L (2HP)
  6,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
  4,600,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-100L (3HP)
  6,700,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/12.5-120L (4HP)
  9,300,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
  4,350,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 120L (3HP)
  9,500,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-70L (2HP)
  5,350,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-40L (3/4HP)
  3,800,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-25L (1HP)
  3,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 180L (3HP)
  11,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.67/8-330L (7,5HP)
  14,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-180L (2HP)
  7,600,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L (3HP)
  5,600,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-35L (1HP)
  3,800,000đ3,000,000đ21%
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/8-230L (4HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.36/12.5-180L (4HP)
  9,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L (3HP)
  8,250,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (3HP)
  6,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-100L (2HP)
  6,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L (3HP)
  9,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.6/8-330L (5,5HP)
  14,500,000đ12,500,000đ13%
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L(3HPx2)
  13,800,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.9/8-330L (10HP)
  15,700,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.9/8-500L (10HP)
  17,680,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-500L (10HP)
  21,600,000đ
   
 • Máy nén khí chạy dầu diesen PEGASUS TMW-1.0/8-500L (10HP)
  23,600,000đ
   
 • Máy nén khí chay bằng dầu diesen PEGASUS TMV-1.05/12.5-330L (10HP)
  24,000,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF1100X4-300L (6HP)
  25,600,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.6/10-500L (15HP)
  29,000,000đ
   
 • Máy nén khí chạy dầu DIESEL PEGASUS TMV-1.05/12.5-500L (10HP)
  27,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.6/8-500L (15HP)
  29,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L (20HP)
  37,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM - W - 1.6/12.5-500L (15HP)
  31,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-2.0/8-500L (20HP)
  35,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L(3HPx2)
  12,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-100L (3HP)
  7,550,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-35L (0,75HP)
  3,200,000đ2,800,000đ12%
   
 • MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG PEGASUS TMV-0.25/12.5-120L (3HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-180L (3HP)
  8,000,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-70L (1,5HP)
  5,650,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-50L (3/4HP)
  4,100,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/8-180L (4HP)
  9,250,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF1500x2- 180L (4HP)
  12,500,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.67/8-500L (7,5HP)
  16,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-330L (10HP)
  17,150,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330L (10HP)
  19,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-500L (10HP)
  19,200,000đ
   
 • Máy nén khí chạy dầu DIESEL PEGASUS TM-W-1.0/8-330L (10HP)
  20,800,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD550-25L bình dài
  3,000,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750 – 25L
  5,290,000đ3,700,000đ30%
   
 • Máy nén khí Kotos HD550-9L
  2,800,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750-40L
  4,800,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x2-50L
  6,600,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD1100-50L
  5,600,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750x2-65L
  7,500,000đ
   
 • Máy nén khí Kotos HD750 - 40L
  7,200,000đ5,050,000đ29%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- V-0.25/8- 120L
  8,290,000đ6,700,000đ19%
   
 • Máy nén khí Kotos HD- W-0.36/8 - 150L
  9,900,000đ8,400,000đ15%
   
 • Máy nén khí Kotos HD-W-0.36/8-200L-4HP
  12,350,000đ9,400,000đ23%
   
Trang 1234567
Top
Gọi ngay