DMCA.com Protection Status
{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy nén khí

 • Máy Nén Khí BAW AC30L
  3,200,000đ2,700,000đ15%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu YASU YS580
  2,500,000đ2,080,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu YASU YS750
  2,600,000đ2,100,000đ19%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu T-Max TM750
  2,600,000đ2,100,000đ19%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu T-Max TM1600
  4,000,000đ3,500,000đ12%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu T-Max TM750×2
  4,100,000đ3,700,000đ9%
   
 • Máy Nén Khí T-Max TM25L Bình 30L
  2,600,000đ2,100,000đ19%
   
 • Máy Nén Khí T-Max TM30L
  3,000,000đ2,000,000đ33%
   
 • Máy Nén Khí Kamastsu KCD900 2.0HP 30L
  2,500,000đ2,000,000đ20%
   
 • Máy Nén Khí Dekton DK30L
  3,000,000đ2,500,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Dekton DK50LT
  3,500,000đ2,800,000đ20%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK3930
  3,000,000đ2,610,000đ13%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK6945
  4,200,000đ3,500,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK59100
  9,500,000đ8,600,000đ9%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK59140
  13,000,000đ12,200,000đ6%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK911
  6,000,000đ5,000,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK662
  3,600,000đ3,000,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK990K
  6,000,000đ5,000,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK89160
  16,500,000đ14,600,000đ11%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK750×2
  4,400,000đ3,900,000đ11%
   
 • Máy Nén Khí Mini DEKTON DK2090
  5,000,000đ4,200,000đ16%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DKAC3930
  3,600,000đ2,750,000đ23%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Dekton DK5930
  3,500,000đ2,700,000đ22%
   
 • Máy Nén Khí Dekton DKAC30DR 3.5HP
  3,200,000đ2,550,000đ20%
   
 • Máy Nén Khí Dekton DKAC30DR 3.5HP
  3,500,000đ2,660,000đ24%
   
 • Máy Nén Khí Dekton DKAC50DR
  3,500,000đ2,800,000đ20%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Huspanda HKD650
  3,000,000đ2,100,000đ30%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU HUSPANDA HKD850
  3,000,000đ2,250,000đ25%
   
 • Máy Nén Khí Có Dầu Huspanda HCD950
  3,000,000đ2,300,000đ23%
   
 • Máy Nén Khí Có Dầu Huspanda HCD1350
  3,200,000đ2,600,000đ18%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Kamastsu KKD600
  3,000,000đ2,000,000đ33%
   
 • Máy Nén Khí Kamatsu KKD1300
  3,500,000đ2,600,000đ25%
   
 • Máy Nén Khí Không Dầu Huspanda HKN1450
  3,500,000đ2,700,000đ22%
   
 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA420W0.36/8
  13,000,000đ12,500,000đ3%
   
 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA-75300L- TA-0.67/8
  12,990,000đ11,290,000đ13%
   
 • MÁY NÉN KHÍ PALADA PA-10300A ( TA-0.9/8)
  21,000,000đ18,900,000đ10%
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-25L (0,75HP)
  2,850,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L (3HP)
  8,200,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x2- 70L (2HP)
  6,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
  4,600,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-100L (3HP)
  6,700,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/12.5-120L (4HP)
  9,300,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
  4,350,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 120L (3HP)
  9,500,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-70L (2HP)
  5,350,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF550-40L (3/4HP)
  3,800,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-25L (1HP)
  3,100,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 180L (3HP)
  11,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.67/8-330L (7,5HP)
  14,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-180L (2HP)
  7,600,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L (3HP)
  5,600,000đ
   
 • MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM-OF750-35L (1HP)
  3,800,000đ3,000,000đ21%
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.36/8-230L (4HP)
  9,550,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.36/12.5-180L (4HP)
  9,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L (3HP)
  8,250,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (3HP)
  6,900,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-100L (2HP)
  6,200,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L (3HP)
  9,000,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.6/8-330L (5,5HP)
  14,500,000đ12,500,000đ13%
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L(3HPx2)
  13,800,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.9/8-330L (10HP)
  15,700,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-W-0.9/8-500L (10HP)
  17,680,000đ
   
 • Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-500L (10HP)
  21,600,000đ
   
 • Máy nén khí chạy dầu diesen PEGASUS TMW-1.0/8-500L (10HP)
  23,600,000đ
   
Trang 1234567
Top
Gọi ngay