DMCA.com Protection Status
{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy rửa xe

 • Máy xịt rửa Oshima OS100
  2,500,000đ2,150,000đ14%
   
 • Máy rửa xe Oshima OS190
  2,500,000đ2,290,000đ8%
   
 • Máy xịt rửa Oshima OS120C
  2,400,000đ2,100,000đ12%
   
 • Đầu xịt Oshima OS32, 32A
  2,400,000đ1,890,000đ21%
   
 • Đầu xịt Oshima OS22S, 22AS (Piston Sứ)
  2,600,000đ2,050,000đ21%
   
 • Đầu xịt Oshima OS22, 22A
  1,600,000đ1,350,000đ15%
   
 • Đầu xịt Oshima OS26, 26A
  2,450,000đ1,980,000đ19%
   
 • Đầu xịt áp lực Oshima OS30, 30A
  2,900,000đ2,600,000đ10%
   
 • Đầu xịt Oshima OS39S, 39AS
  4,500,000đ3,900,000đ13%
   
 • Đầu xịt áp lực Oshima OS29S, 29AS
  35,000,000đ3,100,000đ91%
   
 • Đầu xịt Oshima OS25, 25A 1 HP
  1,600,000đ1,350,000đ15%
   
 • Đầu xịt Oshima OS88A-1HP
  1,900,000đ1,600,000đ15%
   
 • Đầu xịt Oshima OS88 1HP
  1,900,000đ1,480,000đ22%
   
 • Đầu xịt Oshima OS45S, 45AS (Piston sứ)
  5,800,000đ5,200,000đ10%
   
 • Đầu xịt Oshima OS45, 45A
  3,600,000đ3,200,000đ11%
   
 • Đầu Xịt Oshima OS35S (Piston Sứ)
  4,500,000đ3,800,000đ15%
   
 • Đầu xịt Oshima OS35 (OS35A)
  3,900,000đ3,200,000đ17%
   
 • Đầu xịt KTC – Mitsukaisho 30, 30A
  1,900,000đ1,560,000đ17%
   
 • Đầu xịt KTC – Mitsukaisho 28, 28A
  1,700,000đ1,280,000đ24%
   
 • Đầu xịt rửa xe CH80
  3,200,000đ2,500,000đ21%
   
 • Đầu xịt Dragon 2HP tự động HS30A
  2,300,000đ1,370,000đ40%
   
 • Đầu xịt Dragon 2HP HS30
  1,800,000đ1,500,000đ16%
   
 • Đầu xịt Dragon 1HP tự động HS28A
  1,300,000đ970,000đ25%
   
 • Đầu xịt Dragon 1HP
  1,600,000đ1,280,000đ20%
   
 • Máy Xịt Rửa Oshima OS190C
  3,890,000đ3,200,000đ17%
   
 • Máy Rửa Xe Oshima OS120
  3,500,000đ2,750,000đ21%
   
 • Máy xịt rửa oshima OS-180
  3,700,000đ3,290,000đ11%
   
 • Máy rửa xe Oshima Os 2500GA
  12,000,000đ10,740,000đ10%
   
 • Máy rửa xe Oshima Os 2800MC
  14,500,000đ13,500,000đ6%
   
 • Máy rửa xe Oshima Os 2200MB
  14,000,000đ12,500,000đ10%
   
 • Máy rửa xe Oshima KCT K1
  2,000,000đ1,580,000đ21%
   
 • Máy xịt rửa Oshima CM2
  3,000,000đ2,700,000đ10%
   
 • Máy rửa xe Oshima IM5
  4,000,000đ3,390,000đ15%
   
 • Máy rửa xe HP Oshima IM4
  3,400,000đ2,690,000đ20%
   
 • Máy rửa xe HP Oshima IM3
  3,000,000đ2,700,000đ10%
   
 • Máy rửa xe HP Oshima IM2
  3,000,000đ2,280,000đ24%
   
 • Máy rửa xe HP Oshima IM1
  2,600,000đ2,100,000đ19%
   
 • Máy xịt rửa Oshima OS-1100
  4,000,000đ3,400,000đ15%
   
 • Máy xịt rửa Oshima OS-1100A (tự động)
  4,000,000đ3,500,000đ12%
   
 • Máy rửa xe HP Oshima CM1
  3,000,000đ2,450,000đ18%
   
Xem thêm
Xem thêm
Top
Gọi ngay