{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy phát điện

 • Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.3Euro
  110,000,000đ95,500,000đ13%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500EAT
  37,900,000đ35,500,000đ6%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500EAT
  35,000,000đ32,500,000đ7%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500EAT
  31,900,000đ29,500,000đ7%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500DET
  35,000,000đ32,200,000đ8%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500DET
  30,000,000đ25,500,000đ15%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500DET
  31,000,000đ28,000,000đ9%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB EU3500i inverter
  22,500,000đ20,800,000đ7%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB 3300W xăng inverter
  21,000,000đ19,600,000đ6%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9500ET
  31,000,000đ28,300,000đ8%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7500ET
  25,400,000đ23,500,000đ7%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 5500ET
  21,500,000đ18,500,000đ13%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 11800EX
  27,900,000đ25,800,000đ7%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9800EX
  25,000,000đ23,300,000đ6%
   
 • Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7800EX
  16,900,000đ15,500,000đ8%
   
 • Máy phát điện Diesel Bamboo 7800E
  22,500,000đ21,600,000đ4%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB 4800E chạy xăng (3Kw đề)
  11,900,000đ9,700,000đ18%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB 4800C xăng
  10,050,000đ8,200,000đ18%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB EU25I
  15,000,000đ13,700,000đ8%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB 3000i
  26,590,000đ23,500,000đ11%
   
 • Máy phát điện 10Kw chạy xăng Bamboo BMB 12000 GP
  39,000,000đ31,500,000đ19%
   
 • Máy phát điện chống ồn Bamboo BmB 8800ET(1/3pha)
  39,000,000đ29,800,000đ23%
   
 • Máy phát điện chống ồn Bamboo BmB 7800EAT(ATS)
  37,000,000đ32,800,000đ11%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB 8800EAT
  40,000,000đ32,900,000đ17%

  Khuyến mại: Tặng 01 gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm xăng- dầu thử máy và bảo dưỡng miễn phí 3 tháng khi mua máy!

   
 • Máy phát điện BamBoo 9800 ET (1/3 pha)
  43,000,000đ30,800,000đ28%
   
 • Máy phát điện Bamboo 9800EAT 1/3 Pha ( ATS)
  46,000,000đ33,500,000đ27%

  Khuyến mại: Tặng 01 gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm xăng- dầu thử máy và bảo dưỡng miễn phí 3 tháng khi mua máy!

   
 • Máy phát điện chống ồn Bamboo BmB 7800ET
  31,000,000đ24,800,000đ20%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB QL 3500ig
  27,000,000đ24,000,000đ11%
   
 • Máy phát điện Bamboo BmB EU3000i
  27,000,000đ20,800,000đ22%
   
 • Máy phát điện Bamboo 3800C (2,8KW)
  10,500,000đ7,900,000đ24%
   
 • Máy phát điện Bamboo 3800E (2,8KW đề)
  11,000,000đ8,900,000đ19%
   
 • Máy phát điện Bamboo 4800C (3KW)
  11,000,000đ8,200,000đ25%
   
 • Máy phát điện Bamboo 3600E (2,5KW đề)
  12,000,000đ8,900,000đ25%
   
 • Máy phát điện Bamboo 3600C (2,5kw)
  9,600,000đ7,800,000đ18%
   
 • Máy phát điện Bamboo BMB 9800A (8,5kva) có tủ ATS
  40,000,000đ36,000,000đ10%
   
 • Máy phát điện Bamboo BMB 8500(6,5kva)
  30,000,000đ25,800,000đ14%
   
 • Máy phát điện Bamboo 4800E (3KW đề)
  11,000,000đ9,200,000đ16%
   
 • Máy phát điện BmB 38800A
  250,000,000đ198,000,000đ20%
   
 • Máy phát điện BmB 28800A
  200,000,000đ175,000,000đ12%
   
 • Máy phát điện BmB 18800A
  190,000,000đ165,000,000đ13%
   
 • Máy phát điện BmB 12000A (10KW)
  140,000,000đ120,000,000đ14%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800 (8KW)
  45,000,000đ34,000,000đ24%
   
 • Máy phát điện Bamboo BMB12000EX (10KW xăng)
  45,000,000đ42,900,000đ4%
   
 • Máy phát điện xách tay EU25i (2,5KW)
  20,000,000đ16,500,000đ17%
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BMB7800E (5KW)
  30,000,000đ21,600,000đ28%

   
 • Máy phát điện Diesel Bamboo BmB-8800A 7KW (ATS)
  45,000,000đ39,000,000đ13%
  Khuyến mại: Tặng 01 máy làm mát Fujie cao cấp trị giá 3.290.000đ khi mua máy!
   
 • Máy phát điện diesel Bamboo BMB-8800 (7KW)
  36,000,000đ31,300,000đ13%
   
Top
Gọi ngay