{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy phát điện

 • Máy Phát Điện Kamastsu 3900CX- 3Kw
  8,590,000đ5,500,000đ35%
   
 • Máy Phát Điện Kamastsu 6900CX
  11,200,000đ9,500,000đ15%
   
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500TN
  24,500,000đ19,000,000đ22%
   
 • Máy phát điện KAMA KDE 8000TA
  35,000,000đ25,000,000đ28%
   
 • Máy Phát Điện Kama KDE 7800TA
  30,000,000đ24,000,000đ20%
   
 • Máy Phát Điện Kamastsu 3900CXE
  7,200,000đ6,100,000đ15%
   
 • Máy Phát Điện Kamastsu 2900CX
  6,000,000đ4,900,000đ18%
   
 • Máy Phát Điện Kamastsu 2900CXE
  6,800,000đ5,700,000đ16%
   
 • Máy phát điện chạy dầu KAMASTSU KD12000S
  129,000,000đ98,000,000đ24%
   
 • Máy phát điện KAMASTSU KD8500
  32,000,000đ25,800,000đ19%
   
 • Máy Phát Điện Kamastsu 6900CXE
  12,450,000đ10,490,000đ15%
   
 • Máy Phát Điện Chạy Dầu 7Kw Kama KDE 8800T
  31,590,000đ27,500,000đ12%
   
 • Máy phát điện chạy dầu KAMASTSU KD6500
  24,590,000đ19,500,000đ20%
   
 • Máy phát điện Tomikama 4800
  9,000,000đ7,800,000đ13%
   
 • Máy phát điện chạy xăng Tomikama HLC-2500
  7,000,000đ5,500,000đ21%
   
 • Máy phát điện Tomikama 4500 chay xăng
  11,500,000đ8,000,000đ30%
   
 • Máy phát điện Tomikama HLC-6500
  25,900,000đ21,000,000đ18%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE-10S
  Giá liên hệ
   
 • Máy phát điện xăng KAMA KGE-6500E
  14,000,000đ13,500,000đ3%
   
 • Máy phát điện xăng KAMA KGE-4000E
  13,000,000đ12,300,000đ5%
   
 • Máy phát điện xăng KAMA KGE-2500E
  9,000,000đ8,280,000đ8%
   
 • Máy phát điện xăng KAMA KGE-2500X
  9,000,000đ8,200,000đ8%
   
 • Máy phát điện xách tay KAMA IG 1000
  9,000,000đ8,700,000đ3%
   
 • Máy phát điện diesel 3 pha KAMA KDE-100SS3
  370,000,000đ362,800,000đ1%
   
 • Máy phát điện diesel 3 pha KAMA KDE-75SS3
  365,000,000đ359,000,000đ1%
   
 • Máy phát điện diesel 3 pha KAMA KDE-60SS3
  284,000,000đ282,200,000đ
   
 • Máy phát điện diesel 3 pha KAMA KDE-45SS3
  263,000,000đ259,000,000đ1%
   
 • Máy phát điện diesel 3 pha KAMA KDE-35SS3
  210,000,000đ199,000,000đ5%
   
 • Máy phát điện 3 pha diesel KAMA KDE-30SS3
  198,000,000đ194,000,000đ2%
   
 • Máy phát điện 3 pha diesel KAMA KDE-20SS3
  155,000,000đ149,000,000đ3%
   
 • Máy phát điện 3 pha diesel KAMA KDE-13SS3
  150,000,000đ145,000,000đ3%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE-25SS
  185,000,000đ179,000,000đ3%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE-16SS
  140,000,000đ136,000,000đ2%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE-14S
  135,000,000đ130,900,000đ3%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE-11SS
  125,000,000đ122,000,000đ2%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE 16STA - 12KVA
  96,000,000đ94,500,000đ1%
   
 • Máy phát điện diesel KAMA KDE 12STA - 8.5kva
  67,000,000đ65,200,000đ2%
   
 • Máy phát điện 3 fa Diesel KAMA KDE-6500T3
  28,000,000đ27,500,000đ1%
   
 • Máy phát điện dầu diesel KAMA KDE - 6500T
  26,000,000đ24,900,000đ4%
   
 • Máy phát điện Diesel KAMA KDE-3500T
  20,400,000đ18,500,000đ9%
   
 • Máy phát điện xăng 3 pha KAMA - KGE 12E3
  42,000,000đ39,500,000đ5%
   
 • Máy phát điện xăng KAMA KGE-12E (8.5kva)
  40,000,000đ38,500,000đ3%
   
Top
Gọi ngay