{tmp.strTopNav}

MÁY CÔNG NGHIỆP ›› Máy bơm nước

 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX65-200/22 22 KW
  51,550,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX65-200/18.5 18.5 KW
  48,600,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX65-125/7.5 7.5 KW
  22,580,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX65-125/5.5 5.5 KW
  21,600,000đ
   
 • Máy bơm trục ngang ly tâm đầu gang Beluno CX50-250/22 22 KW
  51,550,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX50-250/18.5 18.5 KW
  48,600,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX50-200/15 15 KW
  44,670,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX50-200/11 11 KW
  29,950,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX50-160/7.5 7.5 KW
  22,580,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Beluno CX50-160/5.5 5.5 KW
  21,600,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX40-250/11 11 KW
  29,950,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Beluno CX40-200/7.5 7.5 HP
  22,580,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Beluno CX40-200/5.5 5.5 KW
  21,600,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Beluno CX32-160/3.0 3KW
  14,920,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Beluno CX40-160/4.0 4 KW
  15,910,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Panasonic GP-20HCN1L 1.5Kw
  4,999,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Panasonic GP-15HCN1L 1.1Kw
  4,290,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang Panasonic GP-10HCN1L
  3,190,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN32-160/2.2
  4,828,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN40-160/3 4HP
  5,709,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN32-200/4 5.5HP
  6,749,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN40-160/4.0 5.5HP
  6,520,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-160/5.5 7.5HP
  8,472,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-160/7.5 10HP
  8,971,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-200/11 15HP
  13,565,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-200/15 20HP
  14,177,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-250/15 20HP
  14,177,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-250/18.5 25HP
  15,900,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN50-250/22 30HP
  19,462,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-125/5.5 7.5HP
  8,904,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-125/7.5 10HP
  9,421,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-160/11 15HP
  13,561,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-200/15 20HP
  14,177,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-200/18.5 25HP
  15,900,000đ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-200/22 30HP
  19,476,000đ
   
 • Máy rửa xe cao áp công nghiệp Palada 3WZ-3200A
  Giá liên hệ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN65-250/37 50HP
  26,900,000đ
   
 • Máy phun rửa Palada 2900-9.0HP
  Giá liên hệ
   
 • Máy phun rửa chuyên nghiệp Palada 186F-3600PSI
  Giá liên hệ
   
 • Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Mitsuky CN80-160/22 30HP
  19,462,000đ
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay