{tmp.strTopNav}

MÁY NÔNG NGHIỆP ›› Máy cắt cỏ

  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda GX35
    4,900,000đ3,150,000đ35%
     
  • Máy cắt cỏ UMK435TU2ST1
    5,500,000đ4,850,000đ11%
     
  • Máy cắt cỏ -xới đất đẩy tay đa năng Honda GX35
    6,900,000đ5,500,000đ20%
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda GX35( BC35JK)
    4,950,000đ4,590,000đ7%
    Tặng ngay gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm V/chuyển miễn phí trong nội thành & bảo trì trong vòng 01 tháng 1chai dầu + 1l xăng
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK435TU2ST
    6,900,000đ6,000,000đ13%
    Tặng ngay gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm V/chuyển miễn phí trong nội thành & bảo trì trong vòng 01 tháng 1chai dầu + 1l xăng
     
  • Máy cắt cỏ Honda GX35 Volga
    5,300,000đ4,500,000đ15%
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda GX25(BC25)
    5,900,000đ4,950,000đ16%
     
  • Máy cắt cỏ Honda UMK425TU2ST
    6,900,000đ5,390,000đ21%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay tự hành Honda HRJ216K2
    23,000,000đ19,830,000đ13%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay Honda HRU196 M1PBUH
    23,000,000đ19,500,000đ15%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay Honda HRJ196PDDH
    22,000,000đ19,800,000đ10%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay tự hành Honda HRU-216-M2TBUH
    27,000,000đ24,500,000đ9%
     
  • Máy gặt lúa, máy cắt cỏ cần mềm Honda UMR435TL2ST
    8,000,000đ7,290,000đ8%
     
  • Máy cắt cỏ cần mềm Honda UMR435TL2ST
    8,900,000đ7,390,000đ16%
    Tặng ngay gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm V/chuyển miễn phí trong nội thành & bảo trì trong vòng 01 tháng 1chai dầu + 1l xăng
     
  • MÁY CẮT CỎ HONDA SABRE PL-35MB (GX35)
    6,500,000đ5,420,000đ16%
     
  • MÁY CẮT CỎ HONDA SABRE PL-25MB (GX25)
    6,000,000đ5,150,000đ14%
     
  • Máy cắt cỏ Honda HC25SC
    5,400,000đ4,390,000đ18%
     
  • Máy cắt cỏ Honda BC35HI (GX35)
    6,200,000đ5,600,000đ9%
     
  • Máy cắt cỏ Honda HC-35SC
    5,400,000đ4,690,000đ13%
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda GX25
    5,800,000đ5,290,000đ8%
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda HC35 (GX35)
    5,000,000đ4,500,000đ10%
     
  • Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK435TU2NT
    7,500,000đ6,500,000đ13%
     
  • Máy cắt cỏ,gặt lúa cầm tay Honda GX(BC)35
    4,500,000đ3,500,000đ22%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay tự hành Honda HRU216
    21,000,000đ19,500,000đ7%
     
  • MÁY CẮT CỎ CẦN MỀM HONDA SABRE PL-35MM
    6,700,000đ5,900,000đ11%
     
  • Máy cắt cỏ đeo lưng cần mềm Honda GX35
    6,300,000đ4,980,000đ20%
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay tự hành Honda HRU216DSU
    25,000,000đ21,500,000đ14%
    Tặng ngay gói bảo trì trị giá 1.000.000đ bao gồm V/chuyển miễn phí trong nội thành & bảo trì trong vòng 01 tháng 1chai dầu + 1l xăng
     
  • Máy cắt cỏ đẩy tay Honda Amita AM550
    18,000,000đ16,500,000đ8%
     
  • Máy cắt lúa, máy gặt lúa cầm tay HT230 (gặt lúa, cắt tỉa cây)
    4,500,000đ3,600,000đ20%
     
Top
Gọi ngay